ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Η αναζήτηση δεν επηρεάζεται από τους τόνους και τα πνεύματα
2. Στην αναζήτηση φράσης δεν παίζει ρόλο η διάταξη των λέξεων πχ η αναζήτηση της φράσης Χριστιανική ηθική θα φέρει τα ίδια αποτελέσματα με το Ηθική Χριστιανική

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ

Οπουδήποτε:
Αναζήτηση μίας λέξης ή φράσης σε όλα τα πεδία της βιβλιογραφικής αναγραφής (συγγραφείς, θέματα, τίτλοι, σημειώσεις κλπ) πχ νηπτική θεολογία

Τίτλος:
Αναζήτηση μίας λέξης ή φράσης σε όλα τα πεδία τα σχετικά με τίτλους (κύριος τίτλος, παράλληλος τίτλος, τίτλος πρωτοτύπου, μεταφρασμένος τίτλος κλπ) πχ ψάχνοντας το Βίος Μάρκου Αθηναίου θα μας φέρει το: "Βίος τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν καί Ἁσκητοῦ Μάρκου τοῦ Ἀθηναίου"

Θέματα:
Περιλαμβάνει θεματικές ενότητες, γεωγραφικά ονόματα, φυσικά πρόσωπα, συλλογικά όργανα κλπ τα οποία χαρακτηρίζουν θεματικά την εγγραφή.